In phông họp báo, họp lớp

Chuyên thiết kế và in phông họp báo, in phông họp lớp tại Hải Phòng - Liên hệ: 0316 262939


in hop bao

In phông họp báo "Cuộc thi hoa hậu Việt Nam"

hop bao

1

Các cuộc họp báo là một trong nhứng hoạt động diễn ra thường xuyên, mục tiêu là loan báo các thông tin cần thiết từ một hoặc một số chủ thể (cá nhân hoặc tổ chức) với các phương tiện truyền thông đại chúng để thông tin đó đến được với công chúng.